نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

بسته ویژه تبلیغات

457,000 تومان
  • فصلنامه شماره دو: تحلیل داده و اطلاعات (کلان داده‌ها و آینده‌ی تبلیغات)
  • فصلنامه شماره شش: ری‌برندینگ
  • فصلنامه شماره هفت: یوتیوب
  • فصلنامه شماره هشت: هویت بصری
  • فصلنامه شماره نه: تبلیغات محیطی ایران (بیلبوردها)

فصلنامه شماره دو بادکوبه

50,000 تومان
دانلود چند صفحه از فصلنامه دوم شماره‌ی دوم فصلنامه‌ی بادکوبه با ۱60صفحه، مجموعه‌ای از مقالات به‌روز و معتبر جهانی و ایرانی است که در زمستان ۹8 منتشر شده است و به‌طور مفصل به پرونده‌ی «کلان داده» می‌‌پردازد.

فصلنامه شماره نهم بادکوبه

197,000 تومان
دانلود چند صفحه از فصلنامه نهم شماره‌ی نهم فصلنامه‌ی بادکوبه با 150 صفحه، مجموعه‌ای از مقالات به‌روز و معتبر جهان و ایران است که در تابستان 1402 منتشر شده است. - در این شماره «تبلیبغات محیطی» به صورت جامع بررسی شده است.

فصلنامه شماره یک بادکوبه

50,000 تومان
دانلود چند صفحه از فصلنامه یکم شماره‌ی یکم فصلنامه‌ی بادکوبه با ۱52 صفحه، مجموعه‌ای از مقالات به‌روز و معتبر جهانی و ایرانی است که در پاییز 98 منتشر شده است و به‌طور مفصل به پرونده‌ی «برند شخصی» می‌‌پردازد.

فصلنامه‌ی شماره‌ی پنجم بادکوبه

75,000 تومان

دانلود چند صفحه از فصلنامه پنجم

شماره‌ی پنجم فصلنامه‌ی بادکوبه با ۱۶۵ صفحه، مجموعه‌ای از مقالات به‌روز و معتبر جهانی و ایرانی است که در بهار ۱۴۰۰ منتشر شده است. در این شماره پرونده‌ی «شعار تبلیغاتی» بررسی شده است.

فصلنامه‌ی شماره‌ی چهارم بادکوبه

75,000 تومان
دانلود چند صفحه از فصلنامه چهارم شماره‌ی چهارم فصلنامه‌ی بادکوبه با ۱۶۲صفحه، مجموعه‌ای از مقالات به‌روز و معتبر جهانی و ایرانی است که در پاییز ۹۹ منتشر شده است. در این شماره پرونده‌ی «بلاک چین» بررسی شده است.

فصلنامه‌ی شماره‌ی سوم بادکوبه

75,000 تومان
دانلود چند صفحه از فصلنامه سوم شماره‌ی سوم فصلنامه‌ی بادکوبه با ۱۶۰ صفحه، مجموعه‌ای از مقالات به‌روز و معتبر جهانی و ایرانی است که در تابستان ۹۹ منتشر شده است. در این شماره پرونده‌ی «بازاریابی اینترنتی» بررسی شده است.

فصلنامه‌ی شماره‌ی ششم بادکوبه

97,000 تومان
دانلود چند صفحه از فصلنامه ششم شماره‌ی شش فصلنامه‌ی بادکوبه با 160 صفحه، مجموعه‌ای از مقالات به‌روز و معتبر جهانی و ایرانی است که در تابستان 1400 منتشر شده است. در این شماره پرونده‌ی «ری‌برندینگ» بررسی شده است و نمونه‌های موفق و شکست‌خوره‌ در این زمینه بررسی شده است.

فصلنامه‌ی شماره‌ی هشتم بادکوبه

97,000 تومان
دانلود چند صفحه از فصلنامه هشتم شماره‌ی هشت فصلنامه‌ی بادکوبه با ۱۶۰ صفحه، مجموعه‌ای از مقالات به‌روز و معتبر جهان و ایران است که در بهار ۱۴۰۱ منتشر شده است. در این شماره پرونده‌ی «هویت بصری» به صورت جامع بررسی شده است.

فصلنامه‌ی شماره‌ی هفتم بادکوبه

97,000 تومان
دانلود چند صفحه از فصلنامه هفتم شماره‌ی هفت فصلنامه‌ی بادکوبه با ۱۶۰ صفحه، مجموعه‌ای از مقالات به‌روز و معتبر جهان و ایران است که در پاییز و زمستان ۱۴۰۰ منتشر شده است. در این شماره پرونده‌ی «بازاریابی یوتیوبی» به صورت جامع بررسی شده است.