نمایش دادن همه 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

بسته از ایده تا اجرا

371,000 تومان
 • کتاب اگیلوی درباره تبلیغات
 • کتاب ایروبیک خلاقیت
 • فصلنامه شماره هشت
 • فصلنامه شماره هفت

بسته بازاریابان دیجیتال

367,000 تومان
 • دانلود چند صفحه اول
 • کتاب اگیلوی درباره تبلیغات
 • کتاب بازاریابی خرده‌فروشی دیجیتال (تمام شده)
 • فصلنامه شماره نهم
 • فصلنامه شماره دو

بسته بهبود روابط انسانی

255,000 تومان
 • کتاب طلوع منابع انسانی
 • فصلنامه شماره شش
 • فصلنامه شماره چهار
 • هنر و مهارت روابط عمومی (تمام شده)

بسته پیشرفت

 • کتاب اگیلوی درباره تبلیغات
 • کتاب بازاریابی خرده‌فروشی دیجیتال (تمام شده)
 • کتاب طلوع منابع انسانی
 • کتاب ایروبیک خلاقیت
 • کتاب هنر و مهارت روابط عمومی (تمام شده)

بسته تبلیغات، ارتباطات و برندسازی

322,000 تومان
 • فصلنامه شماره دو
 • فصلنامه شماره نهم
 • فصلنامه شماره چهار

بسته توسعه فردی

334,000 تومان
 • کتاب طلوع منابع انسانی
 • کتاب ایروبیک خلاقیت
 • فصلنامه‌ی شماره هفت
 • فصلنامه شماره هشت

بسته جامع کسب‌وکار

551,000 تومان
 • کتاب طلوع منابع انسانی
 • کتاب اگیلوی درباره تبلیغات در عصر دیجیتال
 • کتاب بازاریابی خرده‌فروشی دیجیتال (تمام شده)
 • کتاب ایروبیک خلاقیت
 • کتاب هنر و مهارت روابط عمومی (تمام شده)
 • فصلنامه‌های شماره شش
 • فصلنامه شماره هفت
 • فصلنامه شاره هشت

بسته کمپین‌‌های جهانی

290,000 تومان
 • فصلنامه شماره شش
 • فصلنامه شماره هفت
 • فصلنامه شماره هشت

بسته مهارت‌ساز

180,000 تومان
 • کتاب طلوع منابع انسانی
 • کتاب بازاریابی خرده‌فروشی دیجیتال (تمام شده)
 • فصلنامه‌ی شماره هشت

بسته ویژه تبلیغات

457,000 تومان
 • فصلنامه شماره دو: تحلیل داده و اطلاعات (کلان داده‌ها و آینده‌ی تبلیغات)
 • فصلنامه شماره شش: ری‌برندینگ
 • فصلنامه شماره هفت: یوتیوب
 • فصلنامه شماره هشت: هویت بصری
 • فصلنامه شماره نه: تبلیغات محیطی ایران (بیلبوردها)

بسته ویژه نوروز

497,000 تومان
بسته نوروز:
 • کتاب اگیلوی درباره تبلیغات
 • کتاب طلوع منابع انسانی
 • فصلنامه شماره نهم (با محوریت تبلیغات محیطی/بیلبوردها)
 • فصلنامه شماره هشتم (با محوریت هویت بصری)